Toepassing geïsoleerde putten

Bij afvoerputten op verdiepingen is het mogelijk dat door scheurtjes die allengs in de voegen of de omgeving van de afvoerput kunnen ontstaan er wat water naar de lagere verdieping doorsijpelt. Om dit te voorkomen, wordt aangeraden geïsoleerde modellen met verticale uitloop toe te passen.